Rullering av Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet 2019

Kommunedelplanen for idrett og fysisk aktivitet  (PDF, 169 kB)er eit verktøy for å styre utbygging av anlegg og område for friluftsliv og idrett i kommunen. Anlegg som blir prioritert ved rullering av planen kan søkje om spelemiddel. Kommunestyret skal vedta handlingsplan for 2019 og vi ber om innspel til planen med frist 01. oktober. For utfyllande informasjon, sjå artikkelen Spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2019.