Søk plass i SFO for neste skuleår

No kan du søkje plass i SFO for neste skuleår!

Det er tilbod om skulefritidsordning ved Lidar og Rogne skule. SFO er eit tilbod for elevar i 1.-4.klasse, og for elevar med særskilte behov i  5.-7. klasse. Ordinær SFO følgjer skuleruta.

Det må søkast om plass i SFO for kvart skuleår.

Lidar skule

Tilbod om SFO etter skuletid, kl.13.45 - 16.30. 

Rogne skule

Tilbod om SFO før skuletid, kl.07.30 - 09.00 og etter skuletid kl.14.35 - 16.30 (torsdagar kl.15.00 - 16.30).

Søk om plass i SFO

Du søker om plass i SFO her frå Foresattportalen, den har du også tilgang til via appen "Min skole". 

Når du søker om SFO må du angi kva for dagar barnet skal ha SFO. Det er opningtida for SFO som er tellande for utrekning av opphaldstida. 

Pris og moderasjonsordningar

Her finn du utfyllande informasjon om SFO-tilbodet, pris og moderasjonar

Søknadsfrist

Frist for å søke plass i SFO for skuleåret 2024/25 er 1.mai
 

Kontaktinfo

Are Alund
Rektor Rogne skule
E-post
Telefon 61 35 24 80
Mobil 99 73 41 75
Sissel Dahle Lie
Konstituert rektor Lidar skule
E-post
Telefon 99 69 08 13