Søk plass i SFO for neste skuleår

No kan du søkje plass i SFO for neste skuleår!

Det er tilbod om skulefritidsordning ved Lidar og Rogne skule. SFO er eit tilbod for elevar i 1.-4.klasse, og for elevar med særskilte behov i  5.-7. klasse. Ordinær SFO følgjer skuleruta.

Det må søkast om plass i SFO for kvart skuleår.

Lidar skule

Tilbod om SFO etter skuletid, kl.13.45 - 16.30. 

Rogne skule

Tilbod om SFO før skuletid, kl.07.30 - 09.00 og etter skuletid kl.14.35 - 16.30 (torsdagar kl.15.00 - 16.30).

Søk om plass i SFO

Du søker om plass i SFO her frå Foresattportalen, den har du også tilgang til via appen "Min skole". 

Når du søker om SFO må du angi kva for dagar barnet skal ha SFO. Det er opningtida for SFO som er tellande for utrekning av opphaldstida. 

Pris og moderasjonsordningar

Her finn du utfyllande informasjon om SFO-tilbodet, pris og moderasjonar

Søknadsfrist

Frist for å søke plass i SFO for skuleåret 2024/25 er 1.mai