Vedtatt kommunedelplan for vassmiljø - vassforsyning - avløp (VVA plan)

Lokalt fullreinseanlegg - Klikk for stort bilete Kommunedelplan for vassmiljø - vassforsyning - avløp (VVA plan) vart vedtatt av kommunestyret 15.02.18

Planen inneheld statusbeskriving for forvaltningsområda vassmiljø, vassforsyning og avløp samt mål, tiltaksanalyse og handlingsprogram for planperioden 2018 - 28.

For nærare informasjon sjå dokumenta her