Vi treng deg som frivillig

Øystre Slidre kommune går no aktivt ut for å få ei oversikt over frivillige som kan kontaktast ved behov for å avhjelpe pandemisituasjonen, kanskje spesielt på helse- og omsorgsområdet.

Vi har ikke per i dag oversikt over om vi vil få eit slikt behov, eller kor stort dette behovet vil bli, men vi ynskjer å vere i forkant, og bed interesserte om å melde seg no. Bli med på dugnaden, dette vil bety mykje for mange.

Du bør ikke sjølv ha vere i risikosona, sjå fhi.no om risikogruppe

Eksempel på oppgåver som kan vere aktuelle for frivillige å utføre:

  • Varelevering til heimebuande i risikogruppa, eller andre som er i isolat eller karantene.
  • Handlevenn for dei som ikkje kan handle matvarer sjølve.
  • Ringe-venn for einsame og andre som kan ha glede av ein telefon.
  • Andre omsorgsoppgåver som ikkje krev kompetanse som helsepersonell.
  • Transportoppdrag av ulike slag.
  • Gje informasjon til spesielle grupper som t.d. innvandrarar og eldre.
  • Pass av barn der føresette har samfunnskritiske funksjonar (dette krev politiattest).

Du kan registrere deg her

Ynskjer du å gjere ein dugnadsinnsats for innbyggarane i Øystre Slidre kommune, bruk registreringsskjemaet her!

Når du har sendt inn registeringsskjemaet, vil Frivilligsentralen vere med å koordinere aktuelle arbeidsoppgåver.

Alle må signere på teieplikt og får god informasjon om praktiske rutiner før arbeidet skal utførast.

For meir info, ring Frivilligsentralen, tlf 97 60 57 55 (08-16 på kvardagar).

Helsepersonell

Vi har ei eiga registrering for helsepersonell som ynskjer å stå som vikarar i dei ordinære tenestene våre. Sjå eigen informasjon og skjema for dette.

Kontaktinfo

Liv Vingdal
Leiar folkehelse, frivilligsentral og frisklivssentral
E-post
Telefon 976 05 755