Psykisk helse

Psykisk helseteneste er eit gratis helsetilbod. Vårt oppdrag er å fremje psykisk helse. Du treng ikkje henvisning. Har du eller nokon du kjenner utfordringar, ta kontakt!

Vi har ikkje ventelister.

 Vi er fire tilsette som arbeidar innan fagområda psykisk helse. Alle hos oss har spesialutdanning innan psykisk helsearbeid. Vi har tilsette med spesialisering innan tverrfagleg samarbeid, nettverksmøter og relasjonskompetanse, rus, traumeterapi og vald i nære relasjonar.

 

Kontaktinfo

Hanne Svendsen
Avdelingsleiar
E-post
Bente Margot Nøbben
Spes.sjukepleiar
E-post
Stine Bjerke
Barnevernpedagog
E-post
Sandra Jordet Bergli
Sjukepleiar
E-post

Adresse

Bygdinvegen 1989

2940 Heggenes

Kartpunkt