Psykisk helse

Psykisk helseteneste er eit gratis helsetilbod. Vårt oppdrag er å fremje psykisk helse. Du treng ikkje henvisning. Har du eller nokon du kjenner utfordringar, ta kontakt!

Vi har ikkje ventelister.

Klikk for stort bilete  

  

Vi er fire tilsette som arbeidar innan fagområda psykisk helse. Alle hos oss har spesialutdanning innan psykisk helsearbeid. Vi har tilsette med spesialisering innan tverrfagleg samarbeid, nettverksmøter og relasjonskompetanse, rus, trameterapi og vald i nære relasjonar.

Psykisk helse

 

Kontaktinfo

Hanne Svendsen
Fagleiar psykisk helseteneste
E-post
Mobil 957 75 680

Adresse

Bygdinvegen 1989

2940 Heggenes

Kartpunkt