Psykisk helse

Psykisk helseteneste er eit gratis helsetilbod. Vårt oppdrag er å fremje psykisk helse. Du treng ikkje henvisning. Har du eller nokon du kjenner utfordringar, ta kontakt!

Vi har ikkje ventelister.

 Vi er fire tilsette som arbeidar innan fagområda psykisk helse. Alle hos oss har spesialutdanning innan psykisk helsearbeid. Vi har tilsette med spesialisering innan tverrfagleg samarbeid, nettverksmøter og relasjonskompetanse, rus, traumeterapi og vald i nære relasjonar.

Kontaktinfo

Hanne Svendsen
Avdelingsleiar
E-post
Mobil 95 77 56 80
Trine Kværnsveen Standerholen
Sosionom
E-post
Telefon 90 51 47 53
Lillian Robøle Presthegge
Sjukepleiar
E-post
Telefon 95 94 69 76
Bente Margot Nøbben
Spes.sjukepleiar
E-post
Telefon 94 85 17 87
Stine Bjerke
Spesialbarnevernpedagog
E-post
Mobil 99 39 89 52

Adresse

Bygdinvegen 1989

2940 Heggenes

Kartpunkt