Psykisk helse

Psykisk helseteneste er eit gratis helsetilbod. Vårt oppdrag er å fremje psykisk helse. Du treng ikkje henvisning. Har du eller nokon du kjenner utfordringar, ta kontakt!

Vi har ikkje ventelister.

Vi har fire tilsette og ein vikar som arbeidar innan fagområda psykisk helse. Alle har vidareutdanning innan psykisk helse. Avdelinga innehar også spesialisering innan rus, traumeterapi, vold i nære relasjonar, barn som pårørande, pårørandestøtte, familiestøtte, tverrfagleg samarbeid, nettverksmøte og relasjonskompetanse.

Psykisk helse

 

Kontaktinfo

Hanne Svendsen
Fagleiar psykisk helseteneste
E-post
Mobil 957 75 680

Adresse

Bygdinvegen 1989

2940 Heggenes

Kartpunkt