Skogprodukt

Skogprodukt tilbyr skogsarbeid, vedproduksjon og ulike serviceoppdrag. Har 10 faste brukarar. Brukargruppa er samansett av folk med psykisk og fysisk funksjonshemming.

Hovudmål:

Skogprodukt skal vere ein trygg arbeidsplass der aktiviteten er knytt til skog i vid forstand. Hovudproduktet skal vere brukarar som opplever kvardagen meiningsfull og utfordrande. Gjennom dette bidra til ei verdiskapning i form av produkt som er lette å selja. Produksjonen skal vere marknadsretta og kvalitet og pris på høgde med det beste i marknaden.
 

Arbeid og aktivitetar:

  • Vedproduksjon og sal av ved
  • Hogst
  • Tynning
  • Planting
  • Transport
  • Snekker produksjon
  • Skigard
  • Div. serviceoppdrag

Arbeids- og aktivitetsavdelinga drifter også 5VTA-plassar der arbeidstakeren formelt er tilsett i Valdres Arbeidssenter, med dei rettigheter og plikter det fører med seg.

Kontaktinfo

Tore Granli
Gruppeleiar Skogprodukt
E-post
Telefon 61 35 25 95

Adresse

Vindevegen 3

2940 Heggenes

Kartpunkt