Velkommen til Langsua nasjonalpark

  • 537 km² stor 
  • Verna i 2011
  • 6 naturreservater og 4 landskapsvernområder
  • Skog og lågfjell
  • Godt tilrettelagt for friluftsliv 

Langsua ligg sentralt i Sør-Norge, omtrent 200 km nord for Oslo mellom Gudbrandsdalen og Valdres, sør, sør-aust for Jotunheimen. 

 

Langsua nasjonalpark og områda rundt er verna for å ta vare på eit stort og villmarksprega lågfjellslandskap. Her finner ein mange spor etter eldre tids bruk, både i form av jernframstillinganlegg, kullmiler og fangstanlegg for elg og rein. Den langvarige beitinga har bidratt til eineståande mangfald av planter, dyr og fuglar. 

Les meir hjå Norges nasjonalparker