Lidar skule

Lidar skule - Klikk for stort bilete

Lidar skule er ei barneskule som ligg om lag 5 km sør for Beitostølen. Skulen er frå 2011 og har om lag 120 elevar frå 1.-7. klasse. Det er 25 tilsette som jobber i skule og SFO.

Skulen arbeider mykje for at elevane skal oppleve eit trygt og godt skulemiljø og vi har mange aktivitetar som skal fremme samhaldet mellom elevane.

Elevsynet ved Lidar kjenneteiknast ved:

  • at mangfaldet er ein ressurs, og at kvart enkelt individ har styrker som er viktige for fellesskapet.
  • eit raust og støttande miljø der elevane opplever tryggleik, blir anerkjent, sett og respektert.
  • at fokus er eleven si læring og utvikling, med realistiske mål og forventningar.

Andre satsingsområder er systematisk bruk av læringspartner i alle klasser, uteskule minst ein halv dag i veka for alle og haustlesekurs for 3.-7. trinn med oppfylging av intensive lesekurs for dei elevane som har nytte av dette i leseopplæringa.

Ved Lidar skule arbeider vi etter fire viktige standardar:

Fire standardar for Lidar skule

 

SFO Lidar skule

Lidar skule

Kontaktinfo

Kjersti Hedalen-Heggset
Rektor Lidar skule
E-post
Telefon 61 35 26 02
Mobil 917 23 553
Berit Rybø - kontor Lidar
Sekretær
E-post
Telefon 61 35 26 11

(måndag 8-13, torsdag 8-1230)

Adresse

Bygdinvegen 3114

2950 Skammestein

Kartpunkt