Som ein konsekvens av den lange turkeperioda vi er inne i, og at mange difor kan kome til å oppleve tome brynar, er det er i tillegg til eksterande stasjonar for uttak av vatn, etablert ekstra tappestasjonar. Vatnet er frå godkjente vassverk og kan nyttast også til drikkevatn. Du kan hente vatn på desse punkta:

Bladet Kommunal Rapport har no offentleggjort den endelege versjonen av «Kommunebarometeret 2018». Øystre Slidre kommune er på 34. plass (26. plass utan justering for inntektsnivå) i denne årlege kåringa av landets beste kommunar. Dette er 10 plassar opp frå den førebelse versjonen, som kom i april, og som kommunen har basert si Verksemdsanalyse på. Vi er med dette beste valdreskommune, og nr. 3 i Oppland fylke.

10561650_862042817203422_6744070343376802646_n

I sommar (25.juni - 17.august) er biblioteket ope tysdag kl. 15-19 og torsdag kl. 10 - 14. Velkomen innom!

Keisaren 1

Fjellstafetten 2018 går frå 24.juni til 7.oktober. Her finn du fjellstafettbrosjyra (PDF, 2 MB)og her finn du turforklaringar og kart. (PDF, 3 MB) Me har også skjema for skule- og barnehagetevling (PDF, 60 kB). Viss du vil tjuvstarte kan du det, mange av toppane har alt fått kasse og bok. Sjå facebooksida Fjellstafetten i Øystre Slidre for oppdateringar. Nytt for 2018 er at det blir eigen premiering for 5 toppar på ein dag og 10 toppar på ein dag. God tur!

Stisykkelløypa1

Tysdag morgon starta Beitostølen Utvikling arbeidet med å bygge ei stisykkel-løype på Beitostølen.

Kommunane i Valdres vil frå 15.06.2018 sende brev ut digitalt. Vi oppmodar alle innbyggjarar og andre som er i kontakt med kommunen om å opprette sikker digital postkasse. Ved å opprette digital postkasse:

  • får du post digitalt på ein sikker og raskare måte
  • får du post frå det offentlege på ein stad
  • sparar du miljøet og reduserer offentlege utgifter
Fisk Josefine stølsveko 1

Stølsveko i Øystre Slidre blir arrangert for 6. gong og er eit populært ferietilbod for barn og unge. I fjor var det 50 søkjarar til 30 plassar.

Den nye drikkevannsforskriften fra januar 2017 krever at alle vannforsyningssystemer skal være registrert innen 1. juli 2018. Dette gjelder alle vannuttak fra brønn, bekker og tjern som forsyner mer enn én enkelt bolig eller fritidsbolig med drikkevann. Detaljerte informasjoner finner du her.

Registreringen skjer online hos Mattilsynet. Lenken til dette skjemaet finner du nederst i denne teksten.

DraumestipendBorghild

Borghild Dalbø vant drømmestipendet 2018. Ho er snart 16 år og er aktiv innan folkemusikkmiljøet. Ho spelar langleik, som er ein ubroten tradisjon nærast så lenge attende i tid ein kjenner.