Øystre Slidre kommune har saman med arkitektfirmaet Vikøren fra Vik i Sogn gjennomført forprosjektet til Øystre Slidre helsetun. I samband med dette er det utarbeidd førebelse teikningar og romprogram som no skal leggast fram i Ad-hoc arbeidsgruppe den 12.02, i eldrerådet den 13.02, og i kommunestyret den 15.02.18.

 

Øystre Slidre kommune kjørte høsten 2017 ein rekrutteringsprosess for å tilsette lege i en nyoppretta fastlegeheimel i kommunen.

Husbanken har gjeve tilsagn om inntil 91.875.000 kroner i tilskott til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar ved Sørre Moen.

Fjellstafettpremie17 1

Premiane frå Fjellstafetten 2017 er no klare til å bli henta i resepsjonen på Tingvang. Det er krus til alle som har gått minst ti toppar i år og t-skjorter til dei som har gått minst ti toppar i 5, 10 og 15 år.