Gaute

Det er ei glede for Øystre Slidre kommune å kunngjere at kulturprisen 2018 går til Gaute Lein Ausrød.

Det er ei glede å kunngjera at Øystre Slidre kommune sin ungdomspris i 2018 går til Håkon Aasen.

Det er ei glede for Øystre Slidre kommune å kunngjere at næringsprisen for 2018 går til VYRK.

Logo Fjellstafetten 1

Fjellstafetten vart i år arrangert for syttande gong. Det er sekstande gong vi registrerer kven som har gått ti toppar eller fleir. Heile  497 personar har vore på ti toppar eller fleir.  Desse får ein kopp med motiv frå Keisaren i premie. Koppane kan hentast i resepsjonen på Tingvang frå 20.des.

Har du hørt om makerspace og kodeklubb? Valdreskommunene har et felles prosjekt i gang denne vinteren. Tanken bak er at vi vil være tjent med om næringslivet i dalen får flere ben å stå på. Det er stadig flere jobber som kan gjøres fra hvor som helst. Da er det lurt at "våre" folk får kompetanse på disse tingene.

Dei tilsette ved kjøkkenet på Øystre Slidre sjukeheim ønsker med denne artikkelen å dele sin entusiasme rundt hvor viktig måltidet er som påvirkningsfaktor for helse og trivsel for brukerne.

Olje- og energidepartementet har i dag lagt ut pressemelding om at Skagerak Kraft AS har fått avslag på søknad om utbygging av Vinda kraftverk. Valdres Energiverk sin søknad om bygging av Storefoss kraftverk med overføring av vatn frå elva Vinda til Vala er også avslått.

Norwegian evening lessons

 

Kommunestyret vedtok i sak 49/18 (PDF, 419 kB)ei ordning for kommunal støtte til langtransport av innkjøpt grovfôr grunna avlingssvikt.

 

Erfaringar med kvardagsrehabilitering og førebyggjande heimebesøk.

Øystre Slidre kommune har sidan 2014 hatt tilbod om kvardagsrehabilitering. Føremålet med tenesta er at brukaren kan delta aktivt i eige liv og kunne få bu heime så lenge som mogleg.