Norwegian evening lessons

 

Kommunestyret vedtok i sak 49/18 (PDF, 419 kB)ei ordning for kommunal støtte til langtransport av innkjøpt grovfôr grunna avlingssvikt.

 

Erfaringar med kvardagsrehabilitering og førebyggjande heimebesøk.

Øystre Slidre kommune har sidan 2014 hatt tilbod om kvardagsrehabilitering. Føremålet med tenesta er at brukaren kan delta aktivt i eige liv og kunne få bu heime så lenge som mogleg.

Øystre Slidre kommune får auke i frie inntekter med 5,788 mill.kr. Det er ei auke på 3,8% for 2018.

Desember 2018 er siste mulighet for å starte gratis HPV-vaksinasjon mot livmorhalskreft. Vaksinen anbefales til unge kvinner fordi den forebygger livmorhalskreft og annen HPV-relatert kreft.

Amifet ved Gapahuken

Laurdag 1. september fekk Øystre Slidre kommune overrekt ein sjekk frå Sparebankstiftelsen på kr.400 000.- til amfi ved Ungdomens kulturhus Gapahuken. Onsdag denne veka vart amfiet ferdigstilt.

Med bakgrunn i den utfordrande fôrsituasjonen etter turken i sommar, har kommunestyret i Øystre Slidre vedteke å løyve kr.600 000 til kjøp av grovfôr.

Øystre Slidre kommune og Øivind Langseth har inngått avtale om at Langseth fratrer som rådmann senest 30. juni 2019 ved fylte 65 år.

Kommunal frist for innsending av søknader om spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet til fordelinga i 2019 er 1. november 2018.

Send søknaden inn elektronisk i skjema via nettsida www.anleggsregisteret.no. https://www.anleggsregisteret.no/anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

Søknadsskjemaet er tilgjengeleg frå 15. juni.