Følg rådene for å unngå smitte

Regjeringa fraråder unødige reiser innenlands. Arbeidsreiser som ansees nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre kan fortsatt gjennomføres.

Følg rådene for å unngå smitte

Dersom du reiser innenlands må du følge rådene for å unngå å spre smitte:

  • Ikke reis når du er syk, heller ikke til hytta
  • Ha god hånd- og hostehygiene
  • Hold minst èn meters avstand til andre enn dine nærmeste
  • Test deg i kommunen du oppholder deg i, når du får symptomer og vær i karantene til du får prøvesvar
  • Unngå trengsel i butikker som er dimensjonert for færre mennesker
  • Begrens bruken av kollektivtransport i områder med høyt smittetrykk (se råd for kollektivtransport forøvrig)

Dersom du er i karantene skal du ikke reise, heller ikke til hytta. Det eneste unntaket er når du er uten symptomer, og opphold på hytta er eneste måte å unngå nærkontakt med et husstandsmedlem som er syk med covid-19.

Det er utarbeidet råd om forsvarlig smittevern for virksomheter som tilbyr overnatting, servering, aktiviteter, utleie av utstyr og liknende (fhi.no)

Kommunedelplan for vassmiljø - vassforsyning - avløp (VVA plan) vart vedtatt av kommunestyret 15.02.18

Planen inneheld statusbeskriving for forvaltningsområda vassmiljø, vassforsyning og avløp samt mål, tiltaksanalyse og handlingsprogram for planperioden 2018 - 28.

For nærare informasjon sjå dokumenta her

 

UKM står for Ung Kultur Møtes.

Øystre Slidre var godt representert på UKM laurdag. Juryen hadde ein vanskeleg jobb med å velge ut eit representativt utvalg å sende vidare til fylkesfestivalen. Desse kom vidare frå vår kommune: Sebastian Støle Hansen med film, Bourouts, Ingeborg Onstad, Silje Veltun, Erika Hoffmann. Sjå avisa Valdres for fyldig omtale av UKM.

Øystre Slidre kommune har saman med arkitektfirmaet Vikøren fra Vik i Sogn gjennomført forprosjektet til Øystre Slidre helsetun. I samband med dette er det utarbeidd førebelse teikningar og romprogram som no skal leggast fram i Ad-hoc arbeidsgruppe den 12.02, i eldrerådet den 13.02, og i kommunestyret den 15.02.18.

 

Husbanken har gjeve tilsagn om inntil 91.875.000 kroner i tilskott til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar ved Sørre Moen.