Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom èn eller flere helger per måned, og kanskje noe i ferier. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom.

 

I 2016 kom en ny forebyggende forskrift som omhandler feiing og tilsyn av alle boliger, støler, seterhus og fritidsboliger. På bakgrunn av dette er Valdres brann- og redningstjeneste IKS i gang med planlegging av feiing og tilsyn av hytter og fritidsboliger.

I Valdres har vi ca. 14 000 hytter, noe som tilsier at dette blir en omfattende oppgave for oss. I den forbindelse ønsker vi å informere om hvordan dette er tenkt gjennomført.

 

Det er no 10 TIBIR-rådgjevarar utdanna i Valdres under leiing av PMTO-terapeut Olga Nyhus (til venstre i bildet).

Fjellstafetten 2019 startar sundag 23.juni og går til sundag 6.okt. Her finn du Fjellstafettbrosjyra (PDF, 5 MB)  og turforklaringar med kart (PDF, 2 MB). Nokre av turmåla er allereie skilta, følg med på Fjellstafettsida på facebook. God tur!

 

 

Drømmestipendet 2019 gjekk til Julian Finnbråten Steinsrud. I år der det 8 år sidan han begynte å danse hallingdans i Øystre Slidre Kulturskule. Julian er 17 år og går 2.året på Valdrs vgs, på linja toppidrett FRIKAR.

 

 

Øystre Slidre har vedteke ein SMIL-strategi for kommunen. Denne strategien bygger på nasjonale retningsliner, men gjev rom for ein del lokale tilpassingar. Det er i denne strategien prioritert å støtte tiltak som kan hindre ureining. Mange har gamle og verneverdige bygg, som treng eit vedlikehald om dei ikkje skal gå til grunne.

Valstyret i Øystre Slidre kommune har godkjend desse listane til kommunestyrevalet i 2019:

 

 

Arbeidet med fjellstafettbrosjyra er snart i mål. 
Stafetten går frå 23.juni til 6.oktober.
I år blir det desse turmåla:

Bladet Kommunal Rapport har no offentleggjort den førebelse versjonen av «Kommunebarometeret 2019». Øystre Slidre kommune er på 23. plass i denne årlege kåringa av landets beste kommunar. Dette er 11 plassar opp frå i fjor. Vi er med dette beste valdreskommune, og nr. 5 i Oppland fylke. Endeleg versjon av Kommunebarometeret vil bli publisert i juli.

Øystre Slidre kommune arrangerar kurset Livslyst på Moatunet. Kurset gir praktiske tips og øvingar som kan gjere det lettare å handtere kvardagen. Du får større kjennskap til korleis tanker påverkar kjensler og korleis tankar innverkar på kva vi opplever i livet, særleg når det røyner på.