Storsalen på Tingvang er finare enn nokon gong. Nypussa golv vart krona på verket. Kommunalsjef Rolf Stalenget og kultursjef Kari Onstad har teke fyrste dansen, no ligg alt til rette for flat tango på parketten!

Kommunen har gjeve 500 000 i støtte til utbygging av anlegg for stisykling. Stisykling er ein populær aktivitet som stadig fleire har gleden av å gjere. Ei prosjektgruppe i kommunen er drivkrafta for utbygging og tilrettelegging for stisykling. Første anlegget som er ferdig og teken i bru er frå Garli og i ein runde sørover mot Beitostølen. I år vert det arbeidd for å forlenge dette anlegget ned til Beitostølen.  

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom èn eller flere helger per måned, og kanskje noe i ferier. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom.

 

I 2016 kom en ny forebyggende forskrift som omhandler feiing og tilsyn av alle boliger, støler, seterhus og fritidsboliger. På bakgrunn av dette er Valdres brann- og redningstjeneste IKS i gang med planlegging av feiing og tilsyn av hytter og fritidsboliger.

I Valdres har vi ca. 14 000 hytter, noe som tilsier at dette blir en omfattende oppgave for oss. I den forbindelse ønsker vi å informere om hvordan dette er tenkt gjennomført.

 

Det er no 10 TIBIR-rådgjevarar utdanna i Valdres under leiing av PMTO-terapeut Olga Nyhus (til venstre i bildet).

Fjellstafetten 2019 startar sundag 23.juni og går til sundag 6.okt. Her finn du Fjellstafettbrosjyra (PDF, 5 MB)  og turforklaringar med kart (PDF, 2 MB). Nokre av turmåla er allereie skilta, følg med på Fjellstafettsida på facebook. God tur!

 

 

Finn fram badetøyet! På Furustrand er det klart til årets badesesong. Flytebrygge og stupetårn er no på plass.

Drømmestipendet 2019 gjekk til Julian Finnbråten Steinsrud. I år der det 8 år sidan han begynte å danse hallingdans i Øystre Slidre Kulturskule. Julian er 17 år og går 2.året på Valdrs vgs, på linja toppidrett FRIKAR.

 

 

Øystre Slidre har vedteke ein SMIL-strategi for kommunen. Denne strategien bygger på nasjonale retningsliner, men gjev rom for ein del lokale tilpassingar. Det er i denne strategien prioritert å støtte tiltak som kan hindre ureining. Mange har gamle og verneverdige bygg, som treng eit vedlikehald om dei ikkje skal gå til grunne.

Valstyret i Øystre Slidre kommune har godkjend desse listane til kommunestyrevalet i 2019: