Kommunestyret vedtok økonomiplan for 2020-23 og årsbudsjett for 2020 i sitt siste møte før jul, den 19. desember.

Øystre Slidre kommune er ein kommune med mange hytteeigarar/deltidsinnbyggjarar, og utbygging og bruk av hyttene i kommunen er ei viktig næring. Kommunen ønskjer å legge til rette for at deltidsinnbygggjaren trivst og bruker hytta si ofte, gjerne så ofte at hytteeigaren vel å flytte og bu på hytta som heitidsinnbyggjar.

Øystre Slidre kommune hadde i november i år tilsyn i regi av Fylkesmannen i Innlandet der fokus var bruk av tvungen helsehjelp til pasientar som ikkje har samtykkekompetanse, og som motset seg helsehjelp ved Øystre Slidre sjukeheim.

Øystre Slidre kommune har ny forskrift om nedsett konsesjonsgrense etter konsesjonslova § 7.

Første faktura for feie-/tilsynsgebyr for fritidsbustader (hytter, støler og seterhus)  i Øystre Slidre er sendt ut.

Det er i fyrste omgang fakturert for 1 skorstein på alle. Antallet skorsteinar vil kunne bli endra etter at feiaren har vore innom alle kunder på tilsyn.

Pipe kr.300.-

Pipe 2 kr.150.-

 

 

Øystre Slidre kommune har sett i gang eit prosjekt om busetting, innovasjon og næringsutvikling. Resultatet frå forstudien vart nyleg presentert for kommunestyret.

Det er ei glede for Øystre Slidre kommune å kunngjere at prisen Årets frivillig 2019 går til familien Myrvold Hegge - Aud, Svein, Otto, Syver, Tor, Gunnar og Margrete. Prisen vart delt ut på Øystre Slidre musikkorps sitt 70 års jubileum på Tingvang 23.november.

Det er ei glede for Øystre Slidre kommune å kunngjere at næringsprisen i 2019 går til Bakke Maskinservice AS.

Fjellstafetten vart i år arrangert for attande gong. Det er syttande gong vi registrerer kven som har gått ti toppar eller fleir, og i år var dette 411 personar.  Dei får ein kopp med motiv frå Svarthamartinden i premie. Koppane kan hentast i resepsjonen på Tingvang i slutten av desember. Lidar skule og Rogne barnehage er vinnarar av skule- og barnehagekonkurransen.

Det er ei glede å kunngjera at Øystre Slidre sin ungdomspris i 2019 går til The Rebels.