Kommunestyret har i dag tilsett Jostein Aanestad (56) som rådmann i Øystre Slidre kommune. Aanestad kjem frå stilling som rådmann i Sogndal kommune, og vil ta til i stillinga innan 1. mai. – Øystre Slidre får ein hardt arbeidande rådmann som kan vidareutvikle den positive trenden vi har i kommunen. Jostein har lang fartstid som rådmann i Sogndal, og har spelt ei viktig rolle i den gode utviklinga dei har hatt dei siste åra. Hans entusiastiske og uformelle væremåte vil bygge lagfølelse og tillit. Han vil passe bra inn i bedriftskulturen og samfunnet i Øystre Slidre. Den kommande rådmannen har kunnskap, evner og ferdigheter som vil sikre og vidareutvikle det gode arbeidet avtroppande rådmann Øivind Langseth har gjort saman med sin stab. Dette seier ein svært tilfreds ordførar Kjell Berge Melbybråten.

Gapahuken er open for ungdom frå 8.klasse - 3vgs kvar onsdag frå 14.45 og fredag frå 18.30 - 22.00

Det har meldt seg 11 søkjarar til stillinga som rådmann i Øystre Slidre, som blir ledig i samband med at rådmann Øivind Langseth går av med pensjon til våren. Ordførar Kjell Berge Melbybråten uttaler at han er godt nøgd med søkjarlista, og meiner dette viser at Øystre Slidre er ein attraktiv kommune. Målet er å gjere tilsetting i kommunestyret den 31. januar.

Øystre Slidre Frivilligsentral har slagordet "Aktiv for trivsel" og har som mål å vere eit kraftsenter for folkehelsearbeid og frivillig verksemd i kommunen.

Premiar for Fjellstafetten 2018 kan no hentas i respsjonen på Tingvang.

Øystre Slidre kommune har to ulike system for avlesing av vassmålarar.

Arbeidet med Helsetunet er i full gang, her finn du litt informasjon om det som går føre seg på byggeplassen.

 

Det er ei glede for Øystre Slidre kommune å kunngjere at kulturprisen 2018 går til Gaute Lein Ausrød.

Det er ei glede å kunngjera at Øystre Slidre kommune sin ungdomspris i 2018 går til Håkon Aasen.

Det er ei glede for Øystre Slidre kommune å kunngjere at næringsprisen for 2018 går til VYRK.