Øystre Slidre kommune har sett i gang eit prosjekt om busetting, innovasjon og næringsutvikling. Resultatet frå forstudien vart nyleg presentert for kommunestyret.

Det er ei glede for Øystre Slidre kommune å kunngjere at prisen Årets frivillig 2019 går til familien Myrvold Hegge - Aud, Svein, Otto, Syver, Tor, Gunnar og Margrete. Prisen vart delt ut på Øystre Slidre musikkorps sitt 70 års jubileum på Tingvang 23.november.

Det er ei glede for Øystre Slidre kommune å kunngjere at næringsprisen i 2019 går til Bakke Maskinservice AS.

Fjellstafetten vart i år arrangert for attande gong. Det er syttande gong vi registrerer kven som har gått ti toppar eller fleir, og i år var dette 411 personar.  Dei får ein kopp med motiv frå Svarthamartinden i premie. Koppane kan hentast i resepsjonen på Tingvang i slutten av desember. Lidar skule og Rogne barnehage er vinnarar av skule- og barnehagekonkurransen.

Det er ei glede å kunngjera at Øystre Slidre sin ungdomspris i 2019 går til The Rebels.

Fra nå av vil du som innbygger motta SMS fra din Feier når det er tid for feiing/tilsyn på din bolig.
  

 

TV-aksjonen 2019 går til CARE sitt arbeid for å skape eit bedre liv for kvinner som lever i nokre av dei mest sårbare områda i verda. Øystre Slidre kommune har støtta aksjonen med kr.12 000.-.

Valdres brann- og redningstjeneste har begynt med SMS-varsling om feiing og tilsyn til innbyggere i boliger og ferie/fritidseiendommer.

Ved varsel om feiing eller tilsyn, tilsynsrapporter eller oppfølging av avvik, vil du som eier av bolig eller ferie/fritidseiendom få en SMS.

Øystre Slidre kommune ønskjer å forsterka den positive folketals- og næringsutviklinga kommunen har hatt, og har engasjert konsulentfirmaet BDO i eit prosjekt for å sjå på kva faktorar som er avgjerande for å styrke busettinga, auke innovasjonsevna og stimulere næringsutviklinga.

 

Frisklivssentralen i Øystre Slidre har tilbod om mange aktivitetar, m.a. balansetrening, styrke/kondis, eigentrening, rettleiing i livsstilsendring, gågruppe, treningskontakter og kurs.