Beitostølen utvikling har frå 20. mars sett i gang ei vaktordning for hytteområda på Beitostølen.

§ 5 i «Forskrift om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19», heiter det:

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

Vi hjelper deg med handling og andre praktiske oppgåver. Øystre Slidre kommune v/Frivilligsentralen er koordinator for hjelpeoppdrag og frivillig innsats i desse koronatider.

Vi søker deg med helsefagleg utdanning eller som er under slik utdanning.

Øystre Slidre kommune går no aktivt ut for å rekruttere arbeidskraft til å dekke opp både pleieretta og praktiske oppgåver i samband med pandemien.

Øystre Slidre kommune går no aktivt ut for å få ei oversikt over frivillige som kan kontaktast ved behov for å avhjelpe pandemisituasjonen, kanskje spesielt på helse- og omsorgsområdet.

Valdres Næringshage har i sambarbeid med Valdres Natur- og Kulturpark samla informasjon til næringslivet i samband med koronakrisa.

I desse dagar kan Øystre Slidre folkebibliotek tilby digitale løysingar om du vil lese, lytte eller sjå på film. Vil du lese bøker eller lytte på lydbøker, kan du laste ned appen Bookbites, laga deg ein brukar og logge inn med lånekortnummer og pinkode. Tilbodet er gratis.

Ved å bruke lånekortnummeret ditt og pinkode som du får tilsendt frå biblioteket, kan du logge inn på https://filmbib.no/ og sjå filmar gratis. Du kan også lese digitalt på Bokhylla.no

Ta kontakt med biblioteket på epost: bibliotek@oystre-slidre.kommune.no får å få kort, nummer og/eller pinkode. 

 

På pressekonferanse frå Statsministerens kontor den 12. mars kl 1400 vart det opplyst om strenge restriksjonar for serveringsstader m.v. Sjå meir informasjon her.

Smittevernlegen i Øystre Slidre kommune har med heimel i delegert mynde etter smittevernlova, § 4-1 bokstav a, vedteke at arrangementet NM for junior på ski på Beitostølen 13.-15. mars 2020 skal avlysast.

I Lyst på livet arbeider pensjonister med å fremme eiga helse og livskvalitet gjennom å påvirke vaner og mønstre i kvardagen. Det dreier seg om å bygge bro mellom det ein veit er gode vaner og det ein virkeleg gjer. Ved hjelp av ein enkel metode prøver ein ut forandringer i eige liv og vurderer resultata av desse endringane.