Det er no 10 TIBIR-rådgjevarar utdanna i Valdres under leiing av PMTO-terapeut Olga Nyhus (til venstre i bildet).

Fjellstafetten 2019 startar sundag 23.juni og går til sundag 6.okt. Her finn du Fjellstafettbrosjyra (PDF, 5 MB)  og turforklaringar med kart (PDF, 2 MB). Nokre av turmåla er allereie skilta, følg med på Fjellstafettsida på facebook. God tur!

 

 

Finn fram badetøyet! På Furustrand er det klart til årets badesesong. Flytebrygge og stupetårn er no på plass.

Drømmestipendet 2019 gjekk til Julian Finnbråten Steinsrud. I år der det 8 år sidan han begynte å danse hallingdans i Øystre Slidre Kulturskule. Julian er 17 år og går 2.året på Valdrs vgs, på linja toppidrett FRIKAR.

 

 

Øystre Slidre har vedteke ein SMIL-strategi for kommunen. Denne strategien bygger på nasjonale retningsliner, men gjev rom for ein del lokale tilpassingar. Det er i denne strategien prioritert å støtte tiltak som kan hindre ureining. Mange har gamle og verneverdige bygg, som treng eit vedlikehald om dei ikkje skal gå til grunne.

Valstyret i Øystre Slidre kommune har godkjend desse listane til kommunestyrevalet i 2019:

 

 

Arbeidet med fjellstafettbrosjyra er snart i mål. 
Stafetten går frå 23.juni til 6.oktober.
I år blir det desse turmåla:

Bladet Kommunal Rapport har no offentleggjort den førebelse versjonen av «Kommunebarometeret 2019». Øystre Slidre kommune er på 23. plass i denne årlege kåringa av landets beste kommunar. Dette er 11 plassar opp frå i fjor. Vi er med dette beste valdreskommune, og nr. 5 i Oppland fylke. Endeleg versjon av Kommunebarometeret vil bli publisert i juli.

Øystre Slidre kommune arrangerar kurset Livslyst på Moatunet. Kurset gir praktiske tips og øvingar som kan gjere det lettare å handtere kvardagen. Du får større kjennskap til korleis tanker påverkar kjensler og korleis tankar innverkar på kva vi opplever i livet, særleg når det røyner på.

God styring og meirinntekter i kraftforvaltninga og betre skatte- og gebyrinntekter, bidrog til eit positivt driftsresultat i Øystre Slidre kommune. Foreløpig årsrekneskap for 2018 er gjort opp med eit netto driftsresultat på 21,5 mill kr. Dette utgjer 6,5 % av driftsinntektene. Regnskapsmessig mindreforbruk var på 12,9 mill kr.